Loader

PORADENSTVO A SLUŽBY
PRE ROZVOJ ZAHRANIČNÉHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

S&Partners

poradenstvo a služby pre rozvoj zahraničného podnikania na Slovensku

"Pridaná hodnota ktorou S&Partners disponuje predstavuje schopnosť širokospektrálneho pohľadu na problémy zahraničných investorov, znalosť vzájomnej prepojenosti jednotlivých problematík, optimalizáciu riešení a ich implementáciu v podmienkach slovenského podnikateľského prostredia. Tím S&Partners disponuje medzinárodnými skúsenosťami, jazykovou vybavenosťou a schopnosťou na profesionálnej úrovni flexibilne a rýchlo reagovať na požiadavky klienta."

Andrej Lüttmerding, managing partner

luttmerding@sandpartners.com
"S&Partners asistuje početným medzinárodným spoločnostiam na Slovensku už skoro 14 rokov, vychádzajúc z viac ako dvadsaťročných skúseností korporátneho consultingu v Českej republike. Členstvo v IC & Partners Group - zoskupení poradenských spoločností poskytujúcich konzultačné služby na vysokej štandardizovanej úrovni v krajinách strednej a východnej Európy - robí z S&Partners vhodného partnera pre každého zahraničného investora na Slovensku."

Giovanni Bonacchi, partner

bonacchi@sandpartners.com

Služby

V rámci podnikateľského poradenstva určeného pre zahraničné subjekty v Slovenskej republike, služby S&PARTNERS zastrešujú:

Obchodné poradenstvo
 • Analýzy trhu
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Vyhľadávanie obchodných partnerov
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti retailu
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov
 • Poradenstvo v oblasti PR a marketingu
 • Asistencia pri obchodných jednaniach
Firemné poradenstvo
 • Reporting pre materské spoločnosti
 • Asistencia pri získavaní povolení a oprávnení
 • Asistencia pri kúpe a predaji podniku
 • Transfer pricing
 • Znalecké posudky
 • Preklady
 • Tlmočenie
 • Daňový domicil
Účtovníctvo, mzdy, dane
 • Vedenie účtovnej agendy
 • Príprava ročných účtovných závierok a daňových priznaní k dani z príjmu
 • Príprava DPH priznaní
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Príprava INTRASTAT hlásení
 • Daňové zastupovanie a poradenstvo
 • Účtovné a daňové due diligence
 • Audit spoločností
Korporátna agenda
 • Asistencia pri zakladaní obchodných spoločností
 • Poskytnutie sídla spoločností (korešpondenčnej adresy)
 • Správa stálej prevádzkarne
 • Due diligence
 • Asistencia pri zakladaní organizačnej zložky podniku
 • Asistencia pri zmenách v rámci obchodných spoločností

služby vyžadujúce špecifické oprávnenia sú poskytované v prospech klientov S&PARTNERS spolupracovníkmi disponujúcimi potrebnými povoleniami

Businessguide

súhrnné business info o Slovensku

Businessguide
 • Geograficko-administratívne údaje
 • Obyvateľstvo
 • Zahraničná politika
 • Historické údaje
 • Odvetvia hospodárstva
 • Štatistické ukazovateľe
 • Protikrízové opatrenia
 • Medzinárodný menový fond
 • Štátny rozpočet
 • Makroekonomické ukazovatele
 • Priame zahraničné investície
 • Štrukturálne fondy
 • Orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov
 • Investičné príležitosti
 • Turizmus
 • Obchodný zákonník
 • Obchodný register
 • Typológie obchodných spoločností
 • Akciová spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Stála prevádzka
 • Pracovné právo
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Trojstranný obchod
 • Zahraničné osoby podnikajúce v SR
 • Colné zákony

Vyžiadajte si kópiu v talianskom jazyku

info@sandpartners.com

Sponzorujeme

vzdelanie

S&Partners podpísala v roku 2013 Sponzorskú zmluvu s Gymnáziom na Ulici Ladislava Sáru č.1 v Bratislave, ktorou sa zaviazala finančne zastrešiť realizáciu a následnú prevádzku webových stránok určených pre bilingválnu taliansko-slovenskú sekciu, s cieľom propagovať kvalitu, odbornú pripravenosť, mnohoročné skúsenosti a jedinečnosť tejto bilingválnej sekcie v rámci slovenského školského systému.

Kontakt

S&PARTNERS S.R.O.

Prešernova 4 / 811 02 Bratislava / Repubblica Slovacca
Tel: +421 2 5262 2826
info@sandpartners.com